Utvecklingsprojekt på Vårdnäs

Utvecklingsprojekt på Vårdnäs

Förstudie naturnära möten i utomhusmiljö

Under vintern och våren 2022-2023 har Vårdnäs Stiftsgård genomfört en förstudie för att undersöka möjligheten till mer naturnära och upplevelsebaserade möten och konferenser i utomhusmiljö. För att kunna göra denna förstudie har Vårdnäs fått medel från Tillväxtverket.