Midsommar 2021

I ÅR ÄR VÅRDNÄS STIFTGÅRD ABONNERAD UNDER MIDSOMMAR!

MIDSOMMARAFTON 2021

DET ÄR EN MÄRKLIG TID VI LEVER I JUST NU - INGET ÄR SIG LIKT, OCH DET GÄLLER OCKSÅ DEN LÅNGA TRADITIONEN MED MIDSOMMARFIRANDE PÅ VÅRDNÄS... VI SER REDAN FRAM EMOT FIRANDET 2022! För i år tvingas vi ställa in...

Om jag backar i historien och tar med mig alla de berättelser jag fått om Vårdnäs historia och händelser genom åren – och inte minst de otaliga midsommarfiranden som varit där, så har det tidigare bara inträffat en gång att firandet ställts in. Då berodde det på ett kraftigt åskväder, har jag fått höra.


Denna gång är det helt andra krafter (men lika svårkontrollerade) som påverkar oss och som tvingat oss att ta beslutet att ställa in årets midsommarfirande på Vårdnäs också 2021. Coronapandemin gör det omöjligt att genomföra en så generationsöverskridande och stor tillställning som vårt firande är. Detta inte minst på grund av att nästan alla våra volontärer, som gör firandet möjligt är inom 70+gruppen.


Det känns märkligt och trist, med det är mycket som är märkligt i dessa tider. MEN - vi har ändå glädjen att kunna abonnera ut gården till lägerverksamhet under Midsommarhelgen, så det är gäster på plats hela helgen!


Vi hoppas förstås kunna presentera ett midsommarfirande kommande år – och kanske är det också då vi kan göra ett omtag och se på hur ett framtida midsommarfirande på Vårdnäs ska vara, vilka som ska vara med och hjälpa till att bära det och liknande. Vi välkomnar (och det har vi alltid gjort) det lokala föreningslivet, idrottklubbar och andra frivilliga att komma med idéer och inspel redan nu!


Ett STORT tack för de insatser som alla våra volontärer, musiker, lekledare, dansare och min personal gjort för Vårdnäs midsommarfirande genom året - och till alla gäster - och välkomna till oss igen, när ni vill.


Vi ser redan nu fram emot midsommar 2022 och vi tar GÄRNA emot tips och hjälp från de som vill hjälpa till! Tills dess önskar jag och hela gänget er alla en fin och kanske lite annorlunda midsommar 2021.

VAR RÄDDA OM VARANDRA!


Vårdnäs 2021-05-19
Jonas Ridderström
Stiftsgårdschef