Stiftsgårdskapellet i Vårdnäs - historik och interiör

Som avskedsgåva från stiftets församlingar till biskop Ragnar Askmark uppfördes byggnaden av timmerstockar härrörande från gamla hus i omgivningarna runt Vårdnäs by. Stockarna är sammanfogade med trästavar och helt fria från spik och skruv. 
Biskop Ragnar Askmark invigde kapellet 23 augusti 1980 i sällskap av sin efterträdare, biskop Martin Lönnebo.

Arkitekt Ture Jangvik ritade kapellet och även dopfunten vars skål är i mässing och tillverkad vid Herman Johanssons Koppar- och Plåtslageri i Linköping.

Altarskåpet skapade Bengt Olof Kälde 1982. Här ser vi från vänster Nicolaus Hermanni (eller Nils Hermansson), Petrus, Maria, Jesus Kristus, Johannes Döparen Paulus och Heliga Birgitta.  

Det vackra glasfönstret på kapellets södra sida är också formgivet av Bengt Olof Kälde. Vi ser nio bilder ur Nya testamentet, från vänster till höger; Bebådelsen (Luk 1:26), Jesu födelse (Luk 2:1-7), De tre vise männen (matt 2:9-11), Palmsöndagens intåg i Jerusalem (Matt 21:9), Jesu död (Jes 53:3-5), kvinnorna på väg till graven (Mark 16:1-3), Jesu uppståndelse (Matt 28:1-7), Strömmar av levande vatten - Den Heliga Andens närvaro (Joh 7:37-39) samt missionsbefallningen, Dopet och nattvarden (Matt 28:18-20).

Nattvardssilvret är tillverkat av silverkonstnär Nils Nisbel, Stockholm.

I nord-östra hörnet står en skulptur föreställande Maria med barnet. Skulpturen är huggen av Eva Spångberg och skänktes 1983 av dåvarande kyrkoherden i Vist/Vårdnäs pastor Sven Hultqvist.

En av kapellets ikoner återger berättelsen om en kvinna som smörjer Jesu fötter i farisén Simons hus (Luk 7:36-50). Ikonen kom till Stiftsgården Vårdnäs 2011 och är målad i Monastero di Bose, Italien.