Kapellet

Mitt på gårdsplanen hittar du vårt kapell, av många beskrivet som gårdens hjärta. Hjärtat på så sätt att här är platsen där många av våra gäster ber till Gud, firar gudstjänst eller söker stillhet och lugn genom att tända ett ljus. 

Vid första anblicken kan detta vackra lilla kapell se ut att vara mycket gammalt, men riktigt så är det inte. Läs gärna mer om kapellets historik och interiör under fliken Historik här intill! 

I stiftsgårdskapellet hålls gudstjänster och andakter under hela året. Med extrastolar rymmer byggnaden upp till 80 gäster. 

Kapellet står alltid öppet och våra gäster är välkomna in för att stanna upp och hämta andan, långt ifrån mobiltelefoner och online-uppdateringar.

Om er grupp vill ha ett eget arrangemang i vårt kapell hjälper vi er gärna med detta.